Rady, návody - ako a prečo zálohovať data?

Čo je to zálohovanie dát?

Zálohovanie dát je uloženie kópie dôležitych dát pre prípad ich straty, resp. poškodenia.

Prečo teda zálohovať?

Dôvodov na zálohovanie je niekoľko.
Prvým, hlavným dôvodom je istota, že neprídeme o cenné dáta.
Ďaľším dôvodom môže byť možnosť návratu k staršej verzii súborov (napr. pri prácach na projektoch).